Дума Описание
разблъскам се разблъскаш се, св. — вж. разблъсквам се.