Дума Описание
разбленувам се разбленуваш се, св. Започвам да бленувам, отдавам се на бленуване.