Дума Описание
разбит разбита, разбито, мн. разбити, прил. 1. Счупен, строшен. Разбита врата. Разбита чаша. 2. Победен. Разбита войска. 3. Прен. Сломен, прекършен, съкрушен. Разбито сърце.