Дума Описание
разбирателство само ед. Взаимно разбиране; съгласие. Живеем в разбирателство.