Дума Описание
раждам се раждаш се, несв. и родя се, св. 1. Появявам се на света, започвам да живея като отделно същество. 2. За растение — пониквам, израствам, вирея. 3. Прен. Появявам се, пораждам се, възниквам. В главата му се роди нова идея. 4. Прен. Разг. Чувствам се много по-добре. Откак имаме това жилище, се родих.