Дума Описание
радушие само ед. Непринудена любезност, сърдечно отношение при приемане на гости или при услуга; радушност.