Дума Описание
радост радостта, мн. радости, ж. 1. Само ед. Чувство на вътрешно задоволство, удоволствие, което се изразява с вълнение, възбуда. Голяма радост. 2. Събитие, което предизвиква такова чувство. Това е нашата радост.