Дума Описание
радиус обикн. ед. 1. Спец. В геометрията - права линия, която съединява центъра с коя да е точка от окръжност или от повърхността на кълбо. Радиусът е половината на диаметъра. 2. Прен. Област на разпространение на неща във всички посоки; обсег. Радиус на разпространение.