Дума Описание
радио- Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до радио, напр.: радиолампа, радиопредаване, радиовръзка, радиосигнал, радиоабонамент, радиоабонат, радиовести, радиовестник, радиогимнастика, радиоговорител, радиодраматизация, ра-диоемисия, радиоинженер, радиоинтервю, радиолюбител, радиослушател, радиоелектроника и др.
радио- Първа съставна част на сложни думи, която се отнася до радиоактивност, напр. радиолечение, радиомаскировка, радиоизлъчване, радиохимия, радиобиология и др.