Дума Описание
радиофикация само ед. Снабдяване, оборудване с приспособления за радиовръзка.