Дума Описание
радиоуредба само ед. Апаратура за приемане и усилване на радиосигнали с цел озвучаване на големи помещения, селища и др.