Дума Описание
радиоточка мн. радиоточки, ж. Домашен високоговорител.