Дума Описание
радиотехника само ед. 1. Наука за електромагнитните колебания и радиовълните, както и за тяхното приложение в практиката. 2. Съвкупност от радиоприбори. // прил. радиотехнически, радиотехническа, радиотехническо, мн. радиотехнически.