Дума Описание
радиотехник мн. радиотехници, м. Специалист по радиотехника.