Дума Описание
радиотерапия само ед. Лекуване с радиоактивни елементи.