Дума Описание
радиотелеграфист мн. радиотелеграфисти, м. Човек, който предава или приема по радиотелеграф; радист.