Дума Описание
радиостанция мн. радиостанции, ж. 1. Апаратура, инсталация за предаване и приемане на сигнали, на информация посредством радиовълни. 2. Уред за предаване и приемане на радиовълни.