Дума Описание
радиолокация само ед. Определяне местоположението на обектите чрез облъчване с радиовълни.