Дума Описание
радиолог мн. радиолози, м. Специалист по радиология.