Дума Описание
радиолечение мн. радиолечения, ср. Лечение чрез радиоактивно облъчване.