Дума Описание
радиоапарат мн. радиоапарати, (два) радиоапарата, м. Апарат за приемане на радиовълни; радиоприемник.