Дума Описание
радиоактивност радиоактивността, само ед., ж. Свойство на атомите на някои химически елементи да се разпадат, като отделят голямо количество енергия и специфични, вредни за живите организми лъчи.