Дума Описание
радио мн. радиа, ср. 1. Само ед. Система за връзка, която се осъществява чрез безжично предаване и приемане на звукове с помощта на електромагнитни вълни. Изобретяване на радиото. 2. Радиостанция. Радио “Велико Търново”. 3. Радиоапарат, радиоприемник. Ремонт на радио.