Дума Описание
радикулит само ед. Спец. Възпаление на коренчетата на нервите на гръбначния мозък.