Дума Описание
радикализъм само ед. 1. Спец. Политическо течение, което е за коренни промени в обществото. 2. Защитаване и прилагане на радикални мерки при решаването на определен проблем.