Дума Описание
радикал мн. радикали, м. Привърженик на крайни, решителни действия.
радикал мн. радикали, (два) радикала, м. 1. Спец. Устойчива група атоми, която участва като цяло в състава на химически съединения. 2. Спец. В математиката — знак за извличане на корен.