Дума Описание
радиационен радиационна, радиационно, мн. радиационни, прил. Който е свързан с радиация. Радиационни поражения.