Дума Описание
радиатор мн. радиатори, (два) радиатора, м. 1. Приспособление за отопление, което се състои от свързани метални кухини, през които преминава топла течност или пара. Маслен радиатор. 2. Прибор за охлаждане на течности на автомобилен двигател.