Дума Описание
радиален радиална, радиално, мн. радиални, прил. Който има лъчи, които излизат от един център и се насочват в различни посоки.