Дума Описание
ради предлог. Остар. Заради. Ради бога.