Дума Описание
радетелка мн. радетелки, ж. Жена радетел.