Дума Описание
равнявам равняваш, несв. и равня, св.; какво. 1. Правя нещо да стане равно; изравнявам. Равнявам крачките си. 2. Правя равнение на гроб. — равнявам се/ равня се. 1. Равен съм на друг по стойност, качество и др. Един долар се равнява на 57 лева. 2. Заставам така, че заедно с други да образуваме права, равна редица в строй.