Дума Описание
равностоен равностойна, равностойно, мн. равностойни, прил. Който е с еднаква, равна стойност на нещо друго; равноценен. Равностоен противник. Равностоен заместител. // същ. равностойност, равностойността, ж.