Дума Описание
равносилен равносилна, равносилно, мн. равносилни, прил. Изцяло сходен с друг; равнозначен, тъждествен.