Дума Описание
равноправен равноправна, равноправно, мн. равноправни, прил. Който притежава еднакви, равни права с друг.