Дума Описание
равномерен равномерна, равномерно, мн. равномерни, прил. Който е постоянен, на еднакви интервали, без големи отклонения в размерите, скоростта, обема и др. Равномерно тиктака-не. Равномерен ход. // същ. равномерност, равномерността, ж.