Дума Описание
равнозначен равнозначна, равнозначно, мн. равнозначни, прил. Който има еднакво значение с друг. Равнозначни думи. // същ. равнозначност, равнозначността, ж.