Дума Описание
равнодушие само ед. Качество и състояние на равнодушен; безразличие. Изпълнен с равнодушие.