Дума Описание
равнодушен равнодушна, равнодушно, мн. равнодушни, прил. 1. Спокоен, безразличен, безучастен, хладен. Равнодушни думи. 2. Който не е увлечен по някого или по нещо. Той не е равнодушен към нея.