Дума Описание
равноденствие само ед. Време през годината, когато денят и нощта са равни по продължителност. Пролетно равноденствие.