Дума Описание
равнобедрен равнобедрена, равнобедрено, мн. равнобедрени, прил. За триъгълник — който е с две еднакви страни.