Дума Описание
равнище мн. равнища, ср. 1. Равна земна повърхност; поляна, равнина. 2. Прен. Степен на културно и стопанско развитие на обществото или на отделен човек; ниво, уровен. Високо равнище.