Дума Описание
равнец само ед. Полско растение с тънки нарязани листа и с цвят като букетче (бял или жълт).