Дума Описание
равнение мн. равнения, ср. 1. Подравняване в една линия в строй. Равнение наляво. 2. Църковен обред за подравняване на гроб на четиридесетия ден от смъртта на покойника.