Дума Описание
равин мн. равини, м. Еврейски свещеник.