Дума Описание
равенство мн. равенства, м. 1. Само ед. Еднаквост. Равенство на силите. 2. Само ед. Равноправно положение на хората в обществото; равноправие. Равенство, братство, свобода! 3. Спец. В математиката — израз, чиито две страни са равни, с еднаква стойност.