Дума Описание
равен равна, равно, мн. равни, прил. 1. По който няма издатини и вдлъбнатини. Равна повърхност. 2. Водоравен, прав. Равен път. 3. Еднакъв с друг по размери, стойност, тежина, значение и др. Равни величини. Говоря като сравен. 4. Прен. Равномерен, монотонен. Равно бръмчене на мотора.
равен само ед. Растение с широки къдрави листа и гроздовидни съцветия.