Дума Описание
рабфак мн. рабфакове, (два) рабфака, м. Истор. В близкото минало — специален факултет за предварително обучение на работници за влизане във висше училище без изпит.