Дума Описание
работяга мн. работяги, м. Разг. Човек, който обича да се труди, да работи; работлив човек.