Дума Описание
работохолизъм само ед. Прекомерно увлечение в работата.